ಮೇ 2020 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಬೊಲಿವಿಯಾ

1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Labor Day / May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
27 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ